Rodinné poradenství

Zkušenosti s péčí o děti, kterým můžete věřit

Spolehlivá péče

Vím, jak je důležité, abyste důvěřovali lidem, kteří se starají o Vaše děti. Proto jsem spojila dlouholeté zkušenosti s cílem zajistit pro Vaše děti nejlepší péči.

Rodinné poradenství

Pracuji s rodinou jako s celým systémem. Všichni členové rodiny jsou vzájemně propojeni a navzájem se ovlivňují. 
Změnou pohledu jednotlivce, můžeme ovlivnit celý rodinný systém a najít tak příčinu problému.  
Společně s rodiči najdeme cestu, jak lépe porozumět potřebám svých dětí a řešit výchovné problémy. 

Nabízené služby v oblasti rodinného poradenství

Poskytování podpory a poradenství rodinám, dětem a mladistvým při zvládání emocionálních, vztahových, výchovných nebo školních obtíží.

Poskytování podpory rodinám v překonávání rozvodových procesů, vytváření nových způsobů komunikace a spolupráce mezi bývalými partnery.

Poskytování podpory rodinám při zvládání životních změn, jako je úmrtí blízkého člena rodiny, změna zaměstnání, stěhování, nebo jiné životní změny.

Poskytování podpory a ochrany obětem domácího násilí, ať už jde o dospělé nebo děti,  podpora rodinám při opouštění násilného prostředí a hledání bezpečného řešení.


Profesionální pomoc, podpora a poradenství 

Cílem rodinného poradenství je zlepšit komunikaci, řešit konflikty, posílit vztahy a podpořit změnu v rámci rodinného systému.

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte mně